Ivan & Tina's Wedding638.jpg   

人生有很多美好的意外,繁忙的工作之餘,遇上了性靈相通的另一半就屬這一種

好不容易找到了彼此,就不要輕易放開手

 

兩人在前一個公司相識,交往兩年進而結婚

秀秀氣氣的Tina與帥氣的Ivan,緣份讓他們找到了能夠完整彼此的另一個靈魂

他們選擇在今年的秋天,一起跨入人生的下一個階段

 

結婚這天Tina全家在圓山飯店梳妝打扮等待Ivan的到來

迎娶的過程自然是闖關,拜別樣樣都來

Tina的妹妹們很客氣,輕輕鬆鬆就讓新郎過關

帶著依依不捨的心情上了車,到了男方家入門之後又是匆匆的移往飯店

午宴請在士林的僑園

新郎再會場中跑來跑去,新皮鞋開了個大口,慌慌張張的請家人趕快帶雙新的來

在新娘休息室等待時,我請新娘靠近爸爸拍照,Tina的臉一靠進老爸就大叫:「呴!你偷喝酒!」

爸爸滿臉通紅不好意思的說:「才一杯而已」

沒關係,伯父,我知道你也很緊張

這天的意外真多

不過最令人覺得很微妙的是來了一個氣質派的一線女主角

她輕輕悄悄的踏進新娘房,輕聲的打招呼,擁抱,微笑,原來是Tina的大學好友

這女孩很不錯,雖然是個明星倒是打扮得很樸素的來參加喜宴,不搶了好朋友的風采

 

這天的婚禮與喜宴在充滿了大大的幸福與小小的意外下順利完成了

 

箇中滋味,讓我們一起來分享

Ivan & Tina's Wedding002.jpgIvan & Tina's Wedding004.jpgIvan & Tina's Wedding009.jpgIvan & Tina's Wedding010.jpgIvan & Tina's Wedding012.jpgIvan & Tina's Wedding015.jpgIvan & Tina's Wedding016.jpgIvan & Tina's Wedding017.jpgIvan & Tina's Wedding021.jpgIvan & Tina's Wedding024.jpgIvan & Tina's Wedding026.jpgIvan & Tina's Wedding027.jpgIvan & Tina's Wedding030.jpgIvan & Tina's Wedding031.jpgIvan & Tina's Wedding032.jpgIvan & Tina's Wedding033.jpgIvan & Tina's Wedding036.jpgIvan & Tina's Wedding037.jpgIvan & Tina's Wedding039.jpgIvan & Tina's Wedding020.jpgIvan & Tina's Wedding041.jpgIvan & Tina's Wedding042.jpgIvan & Tina's Wedding044.jpgIvan & Tina's Wedding047.jpgIvan & Tina's Wedding055.jpgIvan & Tina's Wedding056.jpgIvan & Tina's Wedding057.jpgIvan & Tina's Wedding060.jpgIvan & Tina's Wedding061.jpgIvan & Tina's Wedding062.jpgIvan & Tina's Wedding064.jpgIvan & Tina's Wedding065.jpgIvan & Tina's Wedding067.jpgIvan & Tina's Wedding070.jpgIvan & Tina's Wedding072.jpgIvan & Tina's Wedding074.jpgIvan & Tina's Wedding077.jpgIvan & Tina's Wedding075.jpgIvan & Tina's Wedding076.jpgIvan & Tina's Wedding081.jpgIvan & Tina's Wedding082.jpgIvan & Tina's Wedding085.jpgIvan & Tina's Wedding087.jpgIvan & Tina's Wedding095.jpgIvan & Tina's Wedding098.jpgIvan & Tina's Wedding100.jpgIvan & Tina's Wedding106.jpgIvan & Tina's Wedding108.jpgIvan & Tina's Wedding112.jpgIvan & Tina's Wedding113.jpgIvan & Tina's Wedding114.jpgIvan & Tina's Wedding116.jpgIvan & Tina's Wedding121.jpgIvan & Tina's Wedding123.jpgIvan & Tina's Wedding127.jpgIvan & Tina's Wedding130.jpgIvan & Tina's Wedding134.jpgIvan & Tina's Wedding139.jpgIvan & Tina's Wedding140.jpgIvan & Tina's Wedding149.jpgIvan & Tina's Wedding150.jpgIvan & Tina's Wedding154.jpgIvan & Tina's Wedding156.jpgIvan & Tina's Wedding157.jpgIvan & Tina's Wedding160.jpgIvan & Tina's Wedding161.jpgIvan & Tina's Wedding162.jpgIvan & Tina's Wedding164.jpgIvan & Tina's Wedding165.jpgIvan & Tina's Wedding169.jpgIvan & Tina's Wedding179.jpgIvan & Tina's Wedding181.jpgIvan & Tina's Wedding183.jpgIvan & Tina's Wedding184.jpgIvan & Tina's Wedding185.jpgIvan & Tina's Wedding187.jpgIvan & Tina's Wedding188.jpgIvan & Tina's Wedding189.jpgIvan & Tina's Wedding190.jpgIvan & Tina's Wedding192.jpgIvan & Tina's Wedding193.jpgIvan & Tina's Wedding195.jpgIvan & Tina's Wedding200.jpgIvan & Tina's Wedding201.jpgIvan & Tina's Wedding202.jpgIvan & Tina's Wedding205.jpgIvan & Tina's Wedding207.jpgIvan & Tina's Wedding210.jpgIvan & Tina's Wedding213.jpgIvan & Tina's Wedding215.jpgIvan & Tina's Wedding216.jpgIvan & Tina's Wedding218.jpgIvan & Tina's Wedding223.jpgIvan & Tina's Wedding224.jpgIvan & Tina's Wedding226.jpgIvan & Tina's Wedding227.jpgIvan & Tina's Wedding229.jpgIvan & Tina's Wedding231.jpgIvan & Tina's Wedding234.jpgIvan & Tina's Wedding235.jpgIvan & Tina's Wedding237.jpgIvan & Tina's Wedding243.jpgIvan & Tina's Wedding241.jpgIvan & Tina's Wedding242.jpgIvan & Tina's Wedding244.jpgIvan & Tina's Wedding245.jpgIvan & Tina's Wedding246.jpgIvan & Tina's Wedding250.jpgIvan & Tina's Wedding251.jpgIvan & Tina's Wedding256.jpgIvan & Tina's Wedding257.jpgIvan & Tina's Wedding258.jpgIvan & Tina's Wedding259.jpgIvan & Tina's Wedding260.jpgIvan & Tina's Wedding261.jpgIvan & Tina's Wedding263.jpgIvan & Tina's Wedding268.jpgIvan & Tina's Wedding278.jpgIvan & Tina's Wedding283.jpgIvan & Tina's Wedding305.jpgIvan & Tina's Wedding310.jpgIvan & Tina's Wedding319.jpgIvan & Tina's Wedding321.jpgIvan & Tina's Wedding327.jpgIvan & Tina's Wedding335.jpgIvan & Tina's Wedding337.jpgIvan & Tina's Wedding344.jpgIvan & Tina's Wedding347.jpgIvan & Tina's Wedding349.jpgIvan & Tina's Wedding351.jpgIvan & Tina's Wedding357.jpgIvan & Tina's Wedding407.jpgIvan & Tina's Wedding418.jpgIvan & Tina's Wedding419.jpgIvan & Tina's Wedding425.jpgIvan & Tina's Wedding428.jpgIvan & Tina's Wedding437.jpgIvan & Tina's Wedding438.jpgIvan & Tina's Wedding457.jpgIvan & Tina's Wedding459.jpgIvan & Tina's Wedding469.jpgIvan & Tina's Wedding473.jpgIvan & Tina's Wedding475.jpgIvan & Tina's Wedding477.jpgIvan & Tina's Wedding479.jpgIvan & Tina's Wedding491.jpgIvan & Tina's Wedding492.jpgIvan & Tina's Wedding515.jpgIvan & Tina's Wedding540.jpgIvan & Tina's Wedding546.jpgIvan & Tina's Wedding548.jpgIvan & Tina's Wedding552.jpgIvan & Tina's Wedding565.jpgIvan & Tina's Wedding606.jpgIvan & Tina's Wedding614.jpgIvan & Tina's Wedding619.jpgIvan & Tina's Wedding620.jpgIvan & Tina's Wedding628.jpgIvan & Tina's Wedding629.jpgIvan & Tina's Wedding632.jpg

創作者介紹
創作者 AbsoluteWedding 的頭像
AbsoluteWedding

R & B Studio - Wedding Photography

AbsoluteWedding 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()